Voor werkgevers

  • komen uw medewerkers optimaal tot hun recht?
  • zitten uw medewerkers op de juiste plek, benutten ze hun kwaliteiten en zijn ze gemotiveerd?
  • hoe communiceren uw medewerkers, hoe kunnen zij effectiever communiceren en daardoor relaties versterken?
  • wordt aan uw medewerkers een nieuwe functie aangeboden en wilt u weten of medewerker en nieuwe functie/werkomgeving matchen?
  • wilt u bij het selecteren van nieuwe werknemers weten of het profiel van de kandidaat aansluit bij wat van hem/haar verwacht wordt in de vacante functie? En wilt u weten of deze kandidaat een goede aanvulling is voor het team waarvan hij/zij deel gaat uitmaken?
  • hoe gaan uw medewerkers om met veranderingen en wat hebben zij nodig om mee te kunnen in die veranderingen?
  • zijn uw medewerkers vooral mensgericht of taakgericht?
  • hoe ondernemend zijn uw medewerkers?

Gun uw organisatie en uw medewerkers een DISC–assessment:
gemotiveerde medewerkers, die hun kwaliteiten kunnen inzetten zijn blijer, energieker en productiever. Iedereen heeft daar dus profijt van!

Ook is DISC een goed hulpmiddel om samenwerking binnen teams te bevorderen:

  • hoe functioneert en communiceert een team. Waarin zit de kracht van een team, waar zitten mogelijke knelpunten en waar zit het potentieel?
  • welke stijl(en) is/zijn er nodig ter aanvulling bij vacatures c.q. uitbreiding van een team?

Met het DISC – profiel als uitgangspunt kan, indien nodig, een coachtraject worden afgesproken (individueel of in teamverband).

Voor een vrijblijvende afspraak kunt u contact opnemen met “coachpraktijkveenendaal”.